Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Suicidal Tendencies "Join The Army" 1987

One more top Hardcore band from California which started in 1981 and released the first album in 1983 with original American Hardcore Punk...from this second album started the period with crossover thrash music but sure not lose the quality of hard music.....They are just Favourite band...!!! Enjoy Guys

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου