Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Ad Nauseam "Greatest Show On Earth" 1987


One amazing English Hardcore band..released 2 cassetes albums in 1982 and 1984 and one single in 1983 and this album is first full and the only one............
Tracklist:
01 - The Greates Show On Earth
02 - Pain In The Arse
03 - Judas
04 - Destructor
05 - Praying For An End
06 - Ap - Captandum Vulgus
07 - Pandemonium
08 - Last Rites (To Be Continued)

Download

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου