Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Mob "Let The Tribe Increase" 1982

One more top anarcho-punk band from Crass Records...little more cool music than the others "hard" of the company..in the same style melodic punk like Zounds ...this is the first album with one top song Cry Of The Morning

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου