Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

UK Decay "For Madmen Only" 1981

Very good Post-punk,Gothic,Deathrock group from Luton a city in East England.....Have and one song of the series collection Punk & Disorderly Vol.1 with For My country....This is the first album with nice "dark" music..............Enjoy!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου