Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Alien Sex Fiend "The Singles 1983-1995"

One top band from London..the music style is Deathrock,Gothic and Post-punk and continues gives concerts and releases album till today......This collection is very usual from Anagram Records with all the singles from 1983 till 1995...My favourite song of them is Smells Like....it's just awesome..Generally are very good.......!!

Cd1
Cd2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου