Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Distillers "Sing Sing Death House" 2002

Great punk rock band from Los Angeles but unfortunately in recent years has disappeared at least in discography......With Brody Dalle as leader,guitarist,vocalist and songwriter which is a wife of Tim Armstrong vocalist of Rancid......This album is the second from the three that they released......Here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου