Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Celibate Rifles "Sideroxylon" 1983

An amazing punk rock band from Sydney then plays and garage and indie music....This first album is full of energy and speed.....Enjoy!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου