Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Skeptix "Pure Punk Rock"

Not absolutely Pure Punk Rock....They was an English Hardcore band...In the same style with Insane...Have and one split together in 1983..This compilation have some old songs from the first eps and songs which recorded and by Insane.......Purity

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου