Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Business "Saturday's Heroes" 1985

Of The Lords of Oi! music they loved their country and talk for England and her Football team many time in their songs...They came from low working-class and many songs stay punk classics like Harry May,Smash the Discos,Drinking and Driving.....Oi!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου