Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Elvis Costello "My Aim Is True" 1977

Debut album of Elvis Costello plays Pub Rock with producer Nick Lowe whose in the Elvi's band in this period...before meets and follow him the band Attractions....This version of album it's Reissue with 10 bonus tracks with song Watching the Detectives was a big hit and reached high at the Charts..........The Mad Elvis calling you

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου