Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Brush "Bristles" 1989

An amazing Greek Punk Garage & Surf band from Athens...They belong to very important company for Underground music in Greece Wipe Out Records and have and one song to the collection 12 Raw Greek Groups and released and one cassete in 1986...The first and the only one album of them is Here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου