Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Newtown Neurotics "The Punk Collection"

Very good and pretty cool group with punk rock songs with a touches of some feeling and many political songs and lyrics.....Covered classic of Members Solitary Confinement with some changes and in the title and with other meaning,the song is Living With Unemployment

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου