Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Circle Jerks "Wild In The Streets" 1982

Band from California...Formed in 1979 by the first singer of Black Flag....Keith Morris.Wild in The Streets was the second LP with typical Hardcore Punk music...........Get it

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου