Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Suburban Reptiles "Megaton 7'' " + "Saturday Night, Stay At Home 7'' " 1978


Suburban Reptiles was one of the first punk rock bands from the Ocenian's region and the first with Scavengers from New Zeland...Recorded only this 2 ep's in 1978 and splitting in same year.......Download both HERE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου