Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Gun Club "Pastoral Hide And Seek" 1990


You easy to understand Gun Club it's one of my favourite bands that they influence many future bands in the next years...
7 studio albums recorded and this was the fifth...Download it Here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου