Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Dogs "Dogs" 1979

One amazing French punk rock band...This album is the first very known with the name as "Different"....One cool cover you find to Nobody But Me classic of Isley Brothers.....Enjoy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου