Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Clan Of Xymox "Hidden Faces" 1997

Also very successful music group from Netherlands...Formed in Amsterdam in 1981 and released the 2 first super albums in 1985 & 1986.......
This album from 90's in my personal opinion one the best of their career.......Download It

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου