Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Wut "Demo Tape" 1984

This band released official in 1986 one album with the name Kapitalismus and one split in 1985 with other German Punk band Rotting Carcass....
This is the first unofficial record on demo tape Download

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου