Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Sounds "Living In America" 2002Swedish band with female vocals of sexy singer Maja Ivarsson.....They released 4 albums with the last one mounth ago and this the debut album with Indie music and Synth Punk and many elementes of New Wave music of 80's.............Hit This

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου