Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Killing Joke "Night Time" 1985

First time i will be copy the things of wikipedia.....absolutely the same i will writing......

Night Time is the fifth studio album by Killing Joke , released in 1985. It was an international hit, featuring some of their best-known tracks like "Night Time", "Eighties", "Love Like Blood", and "Kings and Queens".

Download Album


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου