Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Guttersnipes "The Poor Dress Up" 1989

Very nice Oi! Punk band from London with soft and melodic sound...they reminds me one other Oi! band with same style Last Rough Cause......Released 2 albums and this is the first........Oi!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου