Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Riptides "Riptides" 1983

This band started as one Punk band and released in 1978 under the name Numbers one single
Sunset Strip...After changed the name as Riptides and released this first album in 1983 with a little softly sound...turned to new wave.........Go to Aussies

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου