Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Jilted John "True Love Stories... Plus" 1978

Jilted John=Graham Fellows who with name released this album in 1978 and this edition released in 2005 with bonus tracks and 2 tracks from 1979 when he recorded one single with the name Gordon The Moron
.............................................New Link Enjoy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου