Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Varukers "I Don't Wanna Be A Victim 7" " 1982

For this band no need to say many things all punk fans know them and love them....Songs like Die For Your Government still classics and favourites till today.....This is the second Ep from Riot City records with three songs ....Don't Wanna Be A Victim/Dance 'Till You're Dead/No Masters, No Slaves ...Enjoy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου