Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Sick Things "The Legendary Sick Things Ep" 1983

Nice English punk rock group with female vocals...but only this Ep released with four songs.......Do It

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου