Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Notsensibles "Instant Punk Classics"

One crazy punk rock band from Burnley with very known 1979 song I'm In Love With Margaret Thatcher the more songs had one humorous tone and very pleasant to listen it....This compilation released in 1994 from Anagram Records .....Punk Classics

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου