Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Negative Trend "1978-1979 Collection"

Short-life punk rock band from San Francisco...later two members joined at known punk band Flipper....This collection include the first ep in 1978 We don't play,We riot with 4 songs one of this very favourite Black & White....and rest 18 songs are live recorded in 1978 and 1979........Positive File

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου