Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Tubeway Army "Tubeway Army" 1978


The group of Gary Numan before started alone his carrear and making one big name in Electronic music....The music of Tubeway Army is New Wave,a little of Post-punk and Electronic elements of course....This is first album..released and one more in 1979 and one compilation in 1984 with demo versions......and some singles like song Bombers.........Gary's Rules

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου