Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Combat 84 "Orders Of The Day"

Very beloved Oi! group from London for all punk and Oi fans...In personal the Rapist is one of my favourites punk songs with many memories of schooldays...Orders of the Day named the first single of the band in 1982 with 4 songs...And with the same name released in 2000 this collection with all the studio recordings from 1982 till 1984...........Oi!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου