Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Descendents "Hallraker: Live!" 1989

For this band from California we have spoken previously and how big and important was.....Hallraker is one live album which recorded in 1987 in support from All album and released in 1989......FinALL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου