Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Bodysnatchers "Let's Do Rock Steady + Easy Life" 1980


All-female 2 Tone Ska group from London...aparts from seven girls...but only this two singles released...2 songs in each......Let's do Downloading

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου