Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Television "Adventure" 1978

One more top New York new wave band which makes it even more special for the reason that since they beginning remain the same members till today....Had made a pass and Richard Hell before started his own carrear...
Members are:

Tom Verlaine (Vocals,Guitar)
Fred Smith (Bass guitar)
Richard Lloyd (Guitar)
Billy Ficca (Drums)

2nd Album....Adventure

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου