Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Flux Of Pink Indians "The Fucking Cunts Treat Us Like Pricks" 1984

One more Anarcho-punk band from Crass Records....anticipated to released 2 albums with this name,this is the second...After released and some records with the name simple Flux....Do It!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου