Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Concrete Blonde "Concrete Blonde" 1986

Indie and Alternative Rock band from Los Angeles but the first album have many punk and post-punk touches and of course the amazing song Still in Hollywood.....Johnette Rules

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου