Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Criminal Class "Blood On The Streets"

100% Oi! band with some participations to Oi! collections like Oi! The Rarities & Strength Thru Oi...This is a collection with all songs and songs Fighting the system and Soldier to set apart......OI!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου