Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Fun Things "Fun Things-E.p." 1980

Punk Rock & Garage band from Australia released only this ep and have songs to some collections...4 songs are:When The Birdman Fly/Lipstick/(I Ain't Got) Time Enough For Love/Savage Download

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου