Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Crux/Samples "The Oi! Collection" (Split)

Split album collection with two Oi Punk bands...Crux are more Oi! and for their clothes,hair and music...Samples turn more to punk82 music sound....Samples have one song very famous and included in Punk and Disorderly III The Final Solution...The song is Dead Hero.........Have a Good Listening

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου