Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Cortinas "True Romances" 1978

I Think classic name of the first generation of Punk from Bristol....They released the first single at 1977 Fascist Dictator / Television Families 7".....Was being a hit of the punk fans....The full first album is True Romances with punk pop sound........Downloading

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου