Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

X "Under The Big Black Sun" 1982

From Los Angleles come this band,belongs to the "Chain" of LA Bands with Alley Cats,Germs etc...Played on style with Punk and Rockabilly together..........LA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου