Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Special Duties "Punk Singles Collection"

One of the Hardcore punk British bands later being with more Oi punk style and covered some Punk classics like Tommy Gun,Shadow,Gary Gilmore's Eyes,Sid Vicious Was Innocent...........File

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου