Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Spizz "Where's Captain Kirk: Very Best of Spizz"

Spizzenergi was a English punk rock and new wave band with big hit Where's Captain Kirk.....Change a lot of names like Athletico Spizz ‘80,Spizzles and others but behind for all bands leader was a Spizz...............Kirk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου