Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Germs "Complete Anthology"

One of the first punk bands from USA..They started in Los Angeles in 1977 with singer Darby Crash who suicide in 1980......This collection included all the songlist from their sort music life......Darby

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου