Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Diodes "Tired of Waking Up Tired: The Best of The Diodes"

An amazing band from Canada with direct sound and punk rock new wave and power pop music styles...Looks like Ramones....this compilation include all the songs from 1977 till 1979........Enjoy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου