Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

U.K. Subs "Brand New Age" 1980

There's no more things to say for this guys from London....This album is the second and included the hymn of the Uk Subs and for all the Punks........It's Warhead

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου