Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Richard Hell & The Voidoids "Blank Generation" 1977

Richard Hell was a member of New Wave band from New York Television and recorded with them the first single Little Johnny Jewel....then makes the Voidoids and released the first album Blank Generation in 1977 with Mark Bell(Marky Ramone as we know him) on drums...The song Blank Generation was being a hymn for all the punk culture..........Blank

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου